Säpo

SÄPO - verksamhetsåret 2001

Informationsmaterial, publicerad i mars 2002

Till publikationenPDF (pdf, 3.6 MB) (pdf, 3 MB)

Skriften finns även i en engelsk version "SÄPO - annual report2001PDF (pdf, 197.2 kB)" .

I skriften presenteras Säkerhetspolisens verksamhet under det gångna året. Den utveckling i omvärlden som berör vår verksamhet beskrivs också.

Säkerhetspolisen har årligen gett ut verksamhetsberättelser sedan 1994. Från och med 2005 redovisas det gångna årets verksamhet i en ny typ av publikation, där den första i serien har namnet Säkerhetspolisen 2005.

Ordförandeskap gav fokus på höger- och vänsterextrema brott

Säkerhetspolisen prioriterade att bekämpa brott som hade sitt ursprung i högerextrema grupper eller den autonoma miljön under 2001. Prioriteringen gällde framför allt under det halvår Sverige var ordförande i EU.

USA förklarade krig mot terrorismen

Den 11 september 2001 drabbades USA av terroristattacker. Efter attackerna fick terrorismbekämpningen den största uppmärksamheten även vid Säkerhetspolisen. USA:s krig mot terrorismen förutspås pågå under överskådlig tid. Det förutspås även ställa stora krav på Säkerhetspolisens förmåga att medverka i det internationella samarbetet.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28