Säpo

Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2001

Rapport, publicerad i september 2002

Till rapportenPDF (pdf, 198.3 kB) (pdf, 200 kB)

Skriften finns även i en engelsk version "Offences related to national internal security 2001PDF (pdf, 114 kB)".

I rapporten presenteras statistik från 2001 över polisanmälda brott med koppling till främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, vit makt, den autonoma miljön och djurrättsaktivism.
 
Säkerhetspolisen publicerade under persioden 1997-2004 årlig statistik över brott med koppling till rikets inre säkerhet. Från och med 2006 har Brottsförebyggande rådet (Brå)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regeringens uppdrag att ta fram statistik om hatbrott och Säkerhetspolisen publicerar inte längre denna typ av rapport. Flera av våra tidigare rapporter finns dock tillgängliga via vår webbplats.

Kraftig minskning av vit makt-ideologiska brott

Brott med vit makt-ideologiska motiv minskade kraftigt under 2001. Minskningen föregicks av en motsvarande ökning år 2000. Andelen våldsbrott minskade från 9 till 6 procent, medan skadegörelse- och klotterbrotten ökade från 36 till 44 procent. Den största andelen av brottslighet kopplad till vit makt-ideologin bestod av klotter av nazistiska symboler och spridande av propaganda.

Minskat antal vänsterideologiska brott

Tendensen var att brott med ett antifascistiskt eller vänsterideologiskt motiv minskade under 2001. Detta efter en kraftig uppgång år 2000. Klotter var det brott som var vanligast förekommande.

Publikationen går inte att beställa utan finns endast tillgänglig i pdf-version.

Uppdaterad: 2010-07-28