Säpo

Livvakter

Kungen, Sveriges ministrar och andra som ingår i den centrala statsledningen ska kunna genomföra sina uppdrag i demokratins tjänst under säkra och trygga former. Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säkerhet. Det högsta skyddet är livvaktsskydd.

Idag finns det cirka 130 livvakter på Säkerhets­polisen. Antalet livvakter har ökat de senaste åren. Det beror på att Säkerhetspolisens uppdrag och arbetssätt har förändrats. Livvaktsskydd är det högsta skydd en skyddsperson kan ha. Andra säkerhetshöjande åtgärder är exempelvis säkra transporter och tekniska skyddsåtgärder som larm eller skyddsutrustning.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Kraven på livvakterna

Säkerhetspolisens livvakter är utbildade poliser som arbetat minst 1,5 år efter examen och genomförd aspirantperiod. Uppdraget ställer specifika krav på social, mental och fysisk förmåga. Den sociala kompetensen värderas högt, liksom förmågan att samverka med skyddspersonen och att smidigt hantera de miljöer och de sammanhang där hon eller han rör sig. Uppdraget innebär att arbeta i unika miljöer och arbetet kräver att man snabbt ska kunna växla i tempo.

I samband med rekrytering av livvakter testas begåvning, personlighet, fysik/närkamp, syn, bilkörning, vapenhantering och förmågan att värdera situationer på ett bra sätt. Erfarenheter inom olika polisiära operativa verksamhetsområden är meriterande, liksom erfarenhet av andra kulturer.

Mer om rekryteringen av livvakter