Säpo

Historik om personskydd

Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten kring den centrala statsledningen samt vid statsbesök och liknande händelser. Vi ansvarar även för personskydd som det har fattats ett särskilt beslut om.

Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet skapades efter mordet på statsminister Olof Palme 1986. Innan dess hade verksamheten funnits både hos Säkerhetspolisen och Polismyndigheten i Stockholms län. Efter mordet på statsminister Olof Palme tillsatte regeringen en utredning som ledde till att hela ansvaret för verksamheten hamnade hos Säkerhetspolisen.

Inledningsvis arbetade Säkerhetspolisen med att utforma hur verksamheten skulle bedrivas. I detta arbete tittade vi bland annat på hur liknande verksamheter bedrevs i andra länder. 1989 startade Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet. Den verksamhet som vi bedriver idag är en vidareutveckling av det arbetet.

Förändringar i verksamheten har givetvis gjorts och görs fortfarande. En av de större förändringarna genomfördes efter mordet på utrikesminister Anna Lindh. Efter mordet tillsatte regeringen en utredning. Den ledde till att regeringens uppdrag till Säkerhetspolisens utökades. Vi fick till exempel ett tydligare uppdrag att följa dem i statsledningen som inte har permanent skydd. Att väga in även latenta hot vid hotbildsbedömningarna är ett annat.