Säpo

Arbetet mot organiserad brottslighet delrapporteras

2017-03-31

Idag presenterade Polismyndigheten 2016 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009, och delrapporteras varje år till Justitiedepartementet. Idag presenterades 2016 års resultat av arbetet, som leds av Polismyndigheten.

De samverkande myndigheterna i arbetet mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om det myndighetsgemensamma arbetet på Polisens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer om 2016 års arbete på Polisens hemsida.länk till annan webbplats