Säpo

Aktuellt Arkiv

Nyheter från Säkerhetspolisen, sorterade på årtal.

Nyheter 2017

Nyheter 2016

Nyheter 2015

Nyheter 2014

 • Säkerhetspolisen blir egen myndighet 2015

  2014-12-29 Den 1 januari 2015 träder Säkerhetspolisen in i en ny era – som egen myndighet direkt underställd regeringen. Säkerhetspolisen fortsätter dock att vara en polismyndighet. Läs mer

 • Indikationer kan ha olika förklaringar

  2014-12-17 Säkerhetspolisen har tagit del av Dagens Nyheters uppgifter om eventuella avvikelser i teletrafiknätet. Dessa indikationer kan ha flera olika förklaringar. Läs mer

 • Anders Thornberg medverkade i Ekots lördagsintervju

  2014-11-22 Säkerhetspolischef Anders Thornberg intervjuades av Monica Saarinen i Ekots lördagsintervju den 22 november. Intervjun handlade främst om svenskar som reser för att strida i terrorgrupper i Syrien. Här återges kort en del av vad samtalet handlade om. Läs mer

 • Så fungerar Säkerhetspolisens registerkontroller

  2014-11-04 Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från en myndighet. De genomförs när en person sökt en tjänst eller på annat sätt deltar i verksamhet som är placerad i säkerhetsklass. Läs mer

 • Pressträff med anledning av att förundersökning om terroristbrott läggs ned

  2014-10-22 Onsdagen den 22 oktober hölls en pressträff på Säkerhetspolisen med anledning av att förundersökningen om ett terrorattentat på Bryggargatan den 11 december 2010 läggs ned. Läs mer

 • Säkerhetspolisen förtydligar avvärjda attentatsplaner

  2014-09-03 Den höjda beredskapen i Norge i juli, rapporteringen från Syrien och Irak samt höjningen av terrorhotnivån i Storbritannien har gjort att Säkerhetspolisen fått många frågor om hot mot Sverige. Läs mer

 • Toppen på isberget – en reflektion från personskyddet

  2014-08-27 Öppenhet och tillgänglighet är begrepp som är en del av fundamentet i vårt öppna demokratiska system. Under en valrörelse är det av särskild vikt att våra förtroendevalda ska kunna ha möten och samtal nära väljarna. Läs mer

 • Ny reflektion om al-Qaidainspirerat resande

  2014-08-13 Den senaste tidens utveckling i Syrien och Irak med omnejd ger anledning att uppdatera reflektionen från juni om al-Qaidainspirerat resande till regionen. Läs mer

 • Valupptakt riksdagsval 2014

  2014-08-07 Nu är augusti här och valrörelsen inför riksdagsvalet börjar dra igång ordentligt, i och med partiledardebatt på Stockholm Pride 2014 och att partiernas valresor startar. Läs mer

 • Säpo-joggen lockade många

  2014-07-02 På onsdagsmorgonen samlades ett 100-tal personer i Almedalsparken, Gotland, för att träna med Säkerhetspolisens personal och delta i den fjärde "Säpo-joggen". Läs mer

 • Raka svar från Anders Thornberg i Almedalen

  2014-06-30 På plats i Almedalen medverkade Säkerhetspolischef Anders Thornberg i Expressens utfrågning "Raka svar". Bland annat svarade han på frågor om Säkerhetspolisens arbete under det så kallade supervalåret. Läs mer

 • Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen oförändrat

  2014-06-24 SOM-institutets årliga mätning av allmänhetens förtroende visar att Säkerhetspolisen ligger på en oförändrad nivå jämfört med förra årets resultat. Det är elfte året som förtroendet för Säkerhetspolisen har undersökts av SOM-institutet. Läs mer

 • Personlig krönika från Säpo-chefen

  2014-06-18 Säkerhetspolischef Anders Thornberg medverkar i det senaste numret av tidningen Advokaten, där han i en gästkrönika beskriver vad Säkerhetspolisens arbete faktiskt innebär. Läs mer

 • Säkerhetspolisen skyddar den centrala statsledningen under Almedalsveckan

  2014-06-17 Under ett år med två valrörelser, till Europaparlamentet och Sveriges riksdag, utgör Almedalsveckan en central del av valrörelsen och blir därmed extra viktig för Sveriges politiker. Säkerhetspolisen är den centrala statsledningens skydd under Almedalsveckan i Visby. Läs mer

 • Reflektioner om al-Qaidainspirerat resande till Syrien

  2014-06-13 Unga mäns resande till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper fortsätter och det finns inga säkra indikationer på att det kommer att avta inom överskådlig tid. Läs mer

 • Säpochefen i intervju om hot mot Sverige

  2014-05-28 I en längre intervju med nyhetsbyrån Thomson Reuters denna vecka gav säkerhetspolischef Anders Thornberg sin syn på hot mot Sverige. Problematiken med svenskar som reser till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper och olovlig underrättelseverksamhet i Sverige stod i fokus. Läs mer

 • Utökade öppettider vid våra regionala kontor

  2014-05-16 Från och med måndagen den 19 maj gäller nya öppettider för vår telefonväxeln vid våra lokala kontor. Läs mer

 • Checklistor till arrangörer under valåret

  2014-04-25 Hur placera talaren på ett klokt vis på scenen? Har ni behov av säkra parkeringsmöjligheter för fordon i nära anslutning till mötet? Säkerhetspolisens Personskyddsenhet har tagit fram en checklista som riktar sig till arrangörer av olika valmöten ute i landet. Läs mer

 • Att avslöja olovlig
  underrättelseverksamhet

  2014-04-23 [Kontraspionage] Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk, militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet och flyktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar intresse för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och industri, oppositionella och utländska intressen. Läs mer

 • Att förhindra spridning av massförstörelsevapen

  2014-04-21 [Icke-spridning] En rad kritiska produkter hindrades att föras från, eller via, Sverige till andra länders massförstörelsevapenprogram under 2013. En viktig del i ickespridningsarbetet är även att förhindra finansiering av liknande produkter via Sverige. Vi försöker också hindra att svensk spetskompetens används för att utveckla massförstörelsevapen i andra länder. Läs mer

 • Outsourcing – potentiellt hot mot känsliga uppgifter

  2014-04-11 Idag är det vanligt att myndigheter överlåter till en leverantör att utföra hela eller delar av en verksamhet. Ett vanligt exempel är drift och underhåll av IT-system. Utvecklingen drivs till stora delar av krav på myndigheter vad gäller effektivitet och hushållning av statens medel. Men vem kontrollerar säkerhetsskyddet hos leverantören? Läs mer

 • Tre lägesbilder presenterades

  2014-04-09 Den 7 april lanserade Säkerhetspolisen "Årsbok 2013" och höll samtidigt sitt andra seminarium om lägesbilder. Denna gång gavs inblick i arbetet med säkerhetsskydd, kontraspionage och icke-spridning av massförstörelsevapen.
  Läs mer

 • Årsbok 2013 tar upp aktuella frågor

  2014-03-31 När årsboken släpps den 7 april inbjuder vi till journalistseminarium med fokus på några verksamhetsområden som ständigt är högaktuella i det tysta. Säkerhetspolisens årsbok tar upp aktuella frågeställningar kring vårt uppdrag och fördjupningar i några fall och operativa händelser. Läs mer

 • Polisen och valåret 2014

  2014-03-24 Under år 2014 genomförs två stora val;  EU-val och riksdagsval. I samband med detta ökar den politiska aktiviteten i samhället och Polisen räknar med ett stort antal valmöten runt om i landet. Att dessa möten och val ska kunna genomföras tryggt och säkert är en gedigen uppgift för Polisen och förberedelser för detta har pågått sedan sommaren 2013. I SVT:s morgonprogram tisdagen den 25 mars berättar Johan Grenfors, från Rikskriminalpolisen, och Marianne Öst, från Säkerhetspolisen, om detta arbete . Läs mer

 • Marianne Öst lyssnarnas val i Morgonpasset i P3

  2014-03-14 Många av Morgonpassets lyssnare ville höra Marianne Öst berätta mer om Säkerhetspolisens arbete. Intervjun sändes på fredagsförmiddagen. Läs mer

 • Säkerhetspolisens debattinlägg

  2014-03-13 Den senaste tiden har Säkerhetspolisens arbete för att motverka extremistiskt våld debatterats. Matilda Broman, chef för analysenheten, bemöter kritiken på SVT Debatt. Läs mer

 • Säkerhetspolisen ser allvarligt på det extremistiska våldet

  2014-03-11 Säkerhetspolisens uppdrag handlar om att skydda demokratin. Vi följer och bedömer de personer och grupper som begår allvarliga eller systematiska brott som påverkar beslutsfattandet, hindrar myndighetsutövning eller inskränker den fria debatten för att de vill förändra samhället och ändra vårt styrelseskick. Läs mer

 • Säpo medverkade i Veckans brott

  2014-02-25 Säkerhetspolischef Anders Thornberg samtalade med Camilla Kvartoft och Leif GW Persson vid tisdagens avsnitt av SVT:s Veckans brott. Läs mer

 • Otillåten påverkan på viktiga samhällsfunktioner

  2014-02-21 Säkerhetspolisens tredje nationella hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner finns nu publicerad. Läs mer

 • Uppdrag skydda kungen

  2014-01-30 Miljonpublik, frack, havskräftsfylld piggvarskupol och ett av världens mest eftertraktade inbjudningskort. Under Nobeldagen följde tidningen Svensk Polis en av kungens livvakter. Läs mer

 • Perspektiv på Syrien

  2014-01-16 Så löd rubriken på det panelsamtal där säkerhetspolischef Anders Thornberg medverkade vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Säkerhetspolisens oro för de personer som reser från Sverige för att ansluta sig till al-Qaida-inspirerade grupper i Syrien var det
  perspektiv som Thornberg lyfte fram.
  Läs mer

 • Säkerhetspolisen och Utgivarna möttes om hot mot journalister

  2014-01-08 Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen hade under onsdagen den 8 januari ett möte med Utgivarnas VD och andra representanter inom intresseorganisationen. Läs mer

Nyheter 2013

Nyheter 2012

 • Johan Sjöö ny biträdande chef för Säkerhetspolisen

  2012-11-22 Regeringen har idag utsett Johan Sjöö till ny biträdande chef för Säkerhetspolisen. Läs mer

 • Nationell hotbild om grov organiserad brottslighet

  2012-11-21 Den grova organiserade brottsligheten saknar såväl avsikt som förmåga att omkullkasta det demokratiska statsskicket som helhet. Däremot finns latent avsikt och en hög generell förmåga att skada grundläggande demokratiska processer. Det är slutsatserna i Säkerhetspolisens andra nationella hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket som publicerades idag. Läs mer

 • Föreläsningar om Säkerhetspolisen på Polismuseet

  2012-10-09 Spioneri, stasiarkiv och tysk terrorism är några av de ämnen som berörs i den föreläsningsserie som pågår i samband med Polismuseets utställning "Säpo". Krister Hansén, som bland annat har jobbat med kontraspionage och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen, gör nedslag i några specifika områden som berört verksamheten. Läs mer

 • Säkerhetspolisens hantering av utlämnande av allmän handling

  2012-10-04 I januari i år lämnade Säkerhetspolisen, efter en begäran om utlämnande av allmän handling, ut listor över inkommande post till myndigheten. I början av veckan fick vi information som tyder på att ett misstag har begåtts vid utlämnandet. Säkerhetspolisen vidtog omedelbart flera åtgärder kring det inträffade. Läs mer

 • Rättelse om Lars Vilks säkerhet

  2012-10-04 Med anledning av upprepade medierapporteringar om att Säkerhetspolisens livvakter skulle ansvara för den personliga säkerheten kring konstnären Lars Vilks vill Säkerhetspolisen förtydliga att så inte är fallet. Läs mer

 • Föreläsningar om Säkerhetspolisen på Polismuseet

  2012-10-02 Spioneri, stasiarkiv och tysk terrorism är några av de ämnen som berörs i den föreläsningsserie som pågår i samband med Polismuseets utställning "Säpo". Under fyra onsdagar i oktober gör Krister Hansén, som bland annat har jobbat med kontraspionage och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen, nedslag i fyra specifika områden som berört verksamheten. Läs mer

 • Framtidens hotbilder

  2012-09-11 Vem eller vad kan hota demokratin? Vid en rad samtal som fördes i Almedalen i juli blev det tydligt att både hoten och det skyddsvärda ständigt är närvarande i Säkerhetspolisens vardag. Läs mer

 • Artikel i Dagens Nyheter om Säkerhetspolisens medarbetardag

  2012-08-27 Säkerhetspolisen har på Dagens Nyheters begäran lämnat ut allmänna handlingar rörande en medarbetardag som ägde rum i juni 2011 med en kostnad av cirka 4,3 miljoner för myndigheten. Medarbetardagen var första gången på många år som vi samlade all vår personal vid ett och samma tillfälle och var en medvetet extraordinär satsning på personalen efter en tuff period av förändringsarbete och hård arbetsbelastning. Läs mer

 • Säkerhetspolisen betalade moms enligt gällande regelverk för medarbetardagen 2011

  2012-08-27 Dagens Nyheter skriver i dag att Säkerhetspolisen felaktigt begärt tillbaka knappt en miljon kronor i moms med anledning av vår medarbetardag i juni 2011. Med anledning av att Skatteverket under dagen kritiserat Säkerhetspolisen för att inte känna till bokföringsreglerna kring intern representation, vill vi förtydliga att vår hantering av moms skett i enlighet med gällande regelverk. Läs mer

 • Kommentar till domen vid High Court i Glasgow

  2012-07-23 Säkerhetspolisen kan konstatera att High Court i Glasgow, Storbritannien, den 20 juli funnit Nazzerdine Manni skyldig till bland annat finansiering av terrorism.Påföljden till brottet kommer att meddelas den 27 augusti klockan 10. Läs mer

 • Ny generaldirektör

  2012-07-05 Regeringen utsåg idag Anders Thornberg till ny generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen. Anders Thornberg har sedan april varit tillförordnad chef för Säkerhetspolisen. Läs mer

 • Säpojogg och seminarier i Almedalen

  2012-06-27 Säkerhetspolisen arrangerar Säpojoggen 2012 och bjuder på intressanta samtal under årets Almedalsvecka. Läs mer

 • Säkerhetspolisen på sjätte plats i SOM:s förtroendelista

  2012-06-18 SOM-institutets årliga mätning av allmänhetens förtroende visar att Säkerhetspolisen under 2011 klättrat från åttonde till sjätte plats i listan över de 22 samhällsinstitutioner som mäts. Läs mer

 • Utställningen Säpo öppnar på Polismuseet

  2012-05-31 Den 9 juni öppnar Polismuseet portarna för den nya utställningen Säpo. Läs mer

 • Säkerhetspolisens årsbok 2011

  2012-05-30 I Säkerhetspolisen 2011 tar vi upp händelser och fallstudier som varit specifika för året, till exempel de fortsatta utredningarna kring det planerade attentatet mot Jyllandsposten i Köpenhamn och dådet på Bryggargatan. Läs mer

 • Anders Thornberg blir vikarierande säkerhetspolischef

  2012-04-04 Regeringen har i dag beslutat att Anders Thornberg ska vikariera som säkerhetspolischef fr.o.m. den 23 april 2012 tills vidare, dock längst till dess en ny säkerhetspolischef anställs.Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats Läs mer

 • Anders Danielsson ny generaldirektör för Migrationsverket

  2012-03-22 Regeringen har idag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han tillträder sin tjänst från och med den 23 april 2012. Läs mer

 • Stor polisinsats runt ny tronarvinge

  2012-02-23 Förutom polisbevakning vid Haga Slott och på andra platser i Stockholm, innebär födseln av en ny tronarvinge ett utökat arbete för Säkerhetspolisens personskydd. Närmast på tur står konselj på slottet. Därefter är det dags att börja planera inför dopet. Läs mer

 • Säkerhetspolisen om regeringens uppdaterade strategi mot terrorism

  2012-02-14 Säkerhetspolisen välkomnar regeringens strategi mot terrorism, den ger bättre vägledning och tydlighet i vårt förebyggande arbete mot terrorism. Läs mer

 • Kommentar till domen i Göteborgs tingsrätt

  2012-01-20 Säkerhetspolisen konstaterar att Göteborgs tingsrätt ogillat åtalet mot de tre män som har varit åtalade för förberedelse och i andra hand stämpling till mord på Lars Vilks och att männen döms till böter för att ha innehaft kniv på allmän plats. Läs mer

Nyheter 2011

Nyheter 2010

Nyheter 2009

 • Säkerhetspolisens chefsjurist angående straffsatsen för olovlig underrättelseverksamhet

  2009-12-16 Säkerhetspolisens chefsjurist uttrycker i Ekot i Sveriges Radio vår syn på straffsatsen för olovlig underrättelseverksamhet, så kallat flyktingspionage. Detta med anledning av att en svensk medborgare nyligen åtalats för detta brott. Läs mer

 • Anders Danielsson i Sydsvenskan om säkerhetsskyddslagen

  2009-11-25 Säkerhetspolischefen Anders Danielsson uttalar sig i Sydsvenskan om önskade ändringar i säkerhetsskyddslagen. Detta med anledning av den förstudierapport av lagen som Säkerhetspolisen lämnat till regeringen. Läs mer

 • Säkerhetspolisen i DN om flyktingspionage

  2009-11-10 Flyktingspionage är möjligtvis inte lika välkänt som andra sorters spionage, men ändå något som pågår kontinuerligt och som Säkerhetspolisen aktivt motverkar. I en artikel i Dagens Nyheter uttalar sig bland andra chefen för Säkerhetspolisens kontraspionageenhet om företeelsen.  
  Läs mer

 • Remissvar angående Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

  2009-11-03 Säkerhetspolisen har lämnat remissvar på utredningen Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70). Läs mer

 • Angående påstådd lista på Stasi-informatörer

  2009-10-30 Med anledning av de senaste dagarnas uppgifter i medier om utländska underrättelsetjänsters aktivitet i Sverige vill Säkerhetspolisen framhålla följande: Läs mer

 • Chefen för Säkerhetspolisens kontraspionage om värvning av spioner

  2009-10-29 Bengt Jansson, chef för Säkerhetspolisens kontraspionageenhet, pratar i TV8:s program Adaktusson om utländska underrättelsetjänsters försök att värva spioner i Sverige. En verksamhet som ständigt pågår. Läs mer

 • Tekniskt fel orsakade larmincident

  2009-10-27 Det var ett tekniskt fel och inte ett handhavandefel som var orsaken till att larmet inte fungerade när länspolismästare Carin Götblad påkallade hjälp efter att ha skadat sig. Förundersökningen om misstänkt tjänstefel har därför lagts ned. Bristerna i den tekniska utrustningen har redan åtgärdats. Läs mer

 • Säkerhetspolisens yttrande angående Signalspaning för polisiära behov

  2009-10-26 Säkerhetspolisen behöver kunna använda sig av signalspaning både i säkerhetsunderättelseverksamhet och i förundersökningar. Vi behöver också själva kunna inrikta spaningen. Det framför Säkerhetspolisen i ett yttrande om vårt behov av signalspaning. Detta efter en hearing den 30 september angående betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66). Läs mer

 • Kontraterrorismenhetens chefsanalytiker om ökat intresse för att resa till konfliktområden

  2009-10-23 Kontraterrorismenhetens chefsanalytiker Malena Rembe säger i Sveriges Radio — Ekot att Säkerhetspolisen den senaste tiden sett ett ökat intresse för att resa till konfliktområden, bland annat Pakistan eller Afghanistan. De flesta reser dit på eget initiativ för att få träning eller delta i våldshandlingar. Så vitt Säkerhetspolisen vet samlar de ihop pengarna till resan i privata möteslokaler, inte i större officiella moskéer. Läs mer

 • Säkerhetspolisen kontaktar åklagare efter uppgifter om Bertil Ströberg

  2009-10-02 I programmet Kalla fakta i TV4 har det framförts anklagelser att Säkerhetspolisen skulle ha undanhållit uppgifter i samband med spionutredningen mot Bertil Ströberg på 1980-talet. Säkerhetspolisen ser allvarligt på påståendena. Läs mer

 • Nationell hotbild om grov organiserad brottslighet

  2009-09-17 Den grova organiserade brottsligheten försöker på ett otillåtet sätt att påverka myndighetsföreträdare och journalister i deras yrkesutövning. Det är dock mycket ovanligt att otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier övergår i våld. Det framgår av Säkerhetspolisens första nationella hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket. Läs mer

 • Fortsatt högt förtroende för Säkerhetspolisen

  2009-07-07 Allmänheten har ett fortsatt starkt förtroende för Säkerhetspolisen. Enligt årets nationella SOM-undersökning har 39 procent av svenskarna mycket stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen. Endast 16 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten. Läs mer

 • Rapport till regeringen om våldsam politisk extremism

  2009-07-06 Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper. Däremot saknar de i dagsläget förmåga att förändra statsskicket. Det framgår av den gemensamma rapport om våldsam politisk extremism som Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) idag har lämnat till regeringen. Läs mer

 • Säkerhetspolisen och Almedalsveckan 2009

  2009-06-25 Säkerhetspolisen kommer att delta i tre evenemang under Almedalsveckan i Visby. Medverkan är ett led i Säkerhetspolisens arbete med ökad öppenhet och deltagande i samhällsdebatten. De tre evenemangen är: ett seminarium om extrempolitiskt våld arrangerat av Exit, Polisförbundets seminarium om polisens behov av signalspaning samt Folk och försvars seminarium om Säkerhetspolisen och bland annat personlig integritet. Läs mer

 • Nytt nummer av nyhetsbrevet Företagsspionage

  2009-06-18 Nyhetsbrevet Företagsspionage presenterar sammanställningar av artiklar om informationssäkerhet eller företagsspionage. I årets andra nummer presenteras artiklar som har varit publicerade i svenska och internationella källor under perioden januari till och med maj 2009. Läs mer

 • Ny medlem i Samverkansrådet mot terrorism

  2009-06-11 Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan elva svenska myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Vid Samverkansrådets möte idag, den 11 juni, medverkade även Strålsäkerhetsmyndigheten som fortsättningsvis kommer att vara en permanent medlem i Samverkansrådet mot terrorism. Läs mer

 • Man gripen för olovlig underrättelseverksamhet

  2009-06-04 Säkerhetspolisen har idag gripit en svensk medborgare misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet, grovt brott. Gripandet skedde i Stockholmsområdet. Läs mer

 • Kontraterrorismenhetens chefsanalytiker om att svenskar dödats i strid i Somalia

  2009-05-29 I en intervju i Svenska Dagbladet den 29 maj talar
  kontraterrorismenhetens chefsanalytiker Malena Rembe om att svenskar
  reser till Somalia för att delta i våldshandlingar.
  Läs mer

 • Dialoger förebygger terrorism och extremism

  2009-04-21 Varför är vissa människor beredda att ta till våld i politiskt syfte? Och vad kan få dem att sluta? Säkerhetspolisen har under flera år drivit ett projekt som fokuserar på att förstå fenomenet radikalisering. En viktig del av vårt förebyggande arbete är att bidra till avradikalisering. Dialog är centralt i detta arbete, både med enskilda personer och organisationer. Läs mer

 • Flyktingspionage ett fortsatt problem i Sverige - läs mer i nya årsboken

  2009-04-21 2008 utvisades en underrättelseofficer från Sverige. Mannen arbetade vid sitt lands ambassad i Stockholm, men i stället för att utföra sitt diplomatiska uppdrag ägnade han sig åt att kartlägga, hota och kränka människor som flytt till Sverige. Hans verksamhet stred mot de grundlagsfästa fri- och rättigheterna och Säkerhetspolisen avslöjade detta. Mannen förklarades persona non grata och lämnade Sverige. Detta berättar vi om i vår årsbok som publiceras i dag. Ytterligare ett fall liknande detta har avslöjats under förra året. Läs mer

 • Säkerhetspolisen deltar i Samverkansråd mot grov organiserad brottslighet

  2009-04-15 Onsdagen den 15 april samlades de nio myndighetschefer, som i juli 2008 fick regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten, för att träffa en överenskommelse om formerna för det fortsatta samarbetet. Resultatet blev att ett samverkansråd bildas. Läs mer

 • Otillåten påverkan mot medier — ny rapport

  2009-03-28 En av Säkerhetspolisens uppgifter är att motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Uppdraget omfattar myndighetsföreträdare, journalister och förtroendevalda. Under 2008 genomfördes en omfattande enkätundersökning och ett 80-tal intervjuer med journalister och personer i mediebranschen. Nu presenterar vi resultatet i rapporten "Otillåten påverkan mot medier". Läs mer

 • Säkerhetspolisen deltar i seminarium om hot och våld mot journalister

  2009-03-25 Säkerhetspolisen har under hösten 2008 genomfört en enkätundersökning och intervjuer med journalister. Syftet har varit att kartlägga journalisters erfarenheter av våld, hot och trakasserier från i första hand aktörer med hög kapacitet, det vill säga aktörer med koppling till grov organiserad brottslighet eller politisk extremism. Läs mer

 • Ny rapport - Spionärenden 2008 - en sammanställning från öppna källor

  2009-03-06 För femte året i rad presenterar Säkerhetspolisen en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri. Läs mer

 • Resultatet av arbetet mot otillåten påverkan på viktiga samhällsfunktioner

  2009-02-23 Säkerhetspolisen fick sommaren 2008 regeringens uppdrag att ta ett nationellt huvudansvar för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Nu avrapporterar vi vad vi hittills har gjort inom ramen för uppdraget. Läs mer

 • Ny handbok kan bidra till din personliga säkerhet

  2009-02-17 I samverkan med 14 myndigheter, företag och organisationer har Säkerhetspolisen tagit fram en handbok om personlig säkerhet. I handboken kombineras information med konkreta råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation. Råden riktar sig främst till personer som kan komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning. Läs mer