Säpo

Tillgänglighet

Tanken är att webbplatsen ska kunna användas av alla - oavsett förkunskaper och förutsättningar.

Webbplatsen är uppbyggd enligt de riktlinjer för tillgänglighet som angavs i dåvarande Vervas vägledning för 24-timmarswebben.

Ändra textstorlek

Du kan anpassa textstorleken på sidorna med hjälp av de funktioner som finns inbyggda i din webbläsare. I de flesta webbläsare ändrar du storleken genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller under Visa-menyn.

Du kan också ändra på standardinställningarna för webbplatsen genom att använda funktionen nedan. Knapparna sätter då en cookie för att komma ihåg dina inställningar.

Typsnitt

Teckenstorlek

Textfärg

Radavstånd

Ordmellanrum


Bakgrundsfärg