Säpo

Om webbplatsen

Säkerhetspolisens webbplats innehåller information om verksamheten. Information om vårt uppdrag och hur vi utför det kompletteras med fakta kring verksamhetsområdena. Vi har också samlat de publikationer vi har gett ut från år 2000 på webbplatsen samt ger besökarna möjlighet att lämna tips via ett tipsformulär.

Vår förhoppning är att webbplatsen ska bidra till att öka kunskapen om Säkerhetspolisen och vår verksamhet för att i förlängningen öka förståelsen och förtroendet för denna. Vi vill också att informationen ska vara tillgänglig för så många som möjligt och har därför arbetat för att göra den användbar och tillgänglig. Webbplatsen är uppbyggd enligt riktlinjerna i Vervas vägledning för 24-timmarswebben. Vi ger information på svenska och engelska, men även de vanligaste invandrar- och minoritetsspråken.

Webbplatsen använder standarderna HTML 5 samt är anpassad för skärmupplösningen 1280×720 och övriga upplösningar genom responsiv design. Sidan anpassar sig efter din skärmstorlek. Sidan fungerar även i mobiltelefoner som stödjer responsiv design.