Säpo

Hur jobbar Säkerhetspolisen mot elektroniska attacker?


Elektroniska attacker blir allt mer professionella. För att vårt samhälle ska fungera är det oerhört viktigt att det inte går att göra intrång i och manipulera svenska myndigheters och andra samhällsviktiga verksamheters IT­system. Trenden visar att elektroniska attacker mot sådana system blir allt mer sofistikerade och målinriktade. Elektroniska attacker kan användas som metod av kriminella individer, nätverk och stater.

Ett effektivt förebyggande arbete är det bästa sättet att öka skyddet av känslig information. Detta görs bland annat genom att Säpo ger myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter råd om IT­säkerhet. Säkerhetspolisen ger främst råd om hur de långsiktigt ska göra för att skydda sig.