Säpo

Hur begär jag ut information från Säkerhetspolisen?


Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen. Omfattas den allmänna handlingen av sekretess - så att vi inte kan lämna ut den - meddelar vi dig det.
Vill du begära att få del av uppgifter ur en allmän handling kontaktar du vår registratur via e-post sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se eller per brev till adress:
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Utdrag ur register

Du kan begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från Säkerhetspolisens register. Det gör du genom att skicka ett brev där du anger namn och personnummer samt att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Detta för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig. Du skickar din egenhändigt undertecknade begäran till:
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Äldre handlingar finns på Riksarkivet

Äldre handlingar ur Säkerhetspolisens arkiv har levererats till Riksarkivet i Arninge. Eftersom en sekretessprövning alltid måste göras innan materialet kan lämnas ut ser Riksarkivet gärna att man skickar en skriftlig förfrågan innan man åker dit. Mer information finns på Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det också finns ett beställningsformulär.