Säpo

Kvalificerad verksjurist

Vi söker kvalificerad verksjurist till rättsenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-3129

Sista ansökningsdag: 8 mars

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet som bl.a. terroristbrott samt genom att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund som polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Rättsenheten stödjer såväl Säkerhetspolisens ledning som den löpande verksamhetenoch bidrar till att säkerställa att myndighetens arbete bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert, effektivt och etiskt riktigt sätt. Rättsenheten består idag av 12 jurister och en administratör. Enheten är organisatoriskt placerad direkt under myndighetens chefsjurist.

Vi söker nu en kvalificerad jurist som ska arbeta generellt med de juridiska frågor som förekommer vid Säkerhetspolisen men främst med förvaltningsrättsliga frågor och personuppgiftsfrågor.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära:

 • Intern rådgivning inom de rättsområden som förekommer vid Säkerhetspolisen däribland personuppgiftsbehandling, civilrätt, straff- och processrätt, polisrätt, offentlig upphandling, arbetsrätt, säkerhetsskydd, offentlighet och sekretess samt utlänningsrätt.
 • Handläggning av myndighetens remisser från Regeringskansliet och andra myndigheter
 • Utveckling av myndighetens interna regelverk

Även utbildning av myndighetens personal inom nämnda rättsområden förekommer.

Uppdrag

Att stödja myndighetsledningen och verksamheten med juridisk kompetens som säkerställer att myndighetens arbete bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert, effektivt och etiskt riktigt sätt.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Juristexamen
 • Flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid myndighet, domstol eller departement
 • Erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor, föreskrifts- och styrdokumentsfrågor, personuppgiftsfrågor och frågor kopplade till offentlighets- och sekretesslagstiftningen
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • Goda kunskaper i engelska

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att ha arbetat med rättsliga frågor kopplade till Säkerhetspolisens specifika rättsområden
 • Erfarenhet av att hålla i utbildningar

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du har

 • God analytisk förmåga
 • Förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor
 • God samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team
 • Lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Förmåga till tydlig kommunikation och att anpassa din kommunikation till varje enskilt ärende
 • Förmåga att förstå verksamhetens behov och ge förslag på lösningar
 • Intresse för att utbilda och förmåga att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera juridiska frågeställningar till andra än jurister

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschefen Marija Momcilovic, 010-568 72 84, eller biträdande enhetschefen Ewa Bokwall, 010-568 78 45. För information om rekryteringsprocessen, HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess. För en del kategorier av anställda är huvudprincipen att anställningen ska bedömas som en hemlig uppgift.

I det viktiga uppdraget att skydda Sverige och demokratin behöver vi en stor bredd av kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare. Tycker du att du har det vi söker och känner att vårt arbete verkar intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet.

Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du här.PDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-3129. Om du skickar e-post ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Ansökan ska ha kommit in senast den 8 mars 2017.