Säpo

Strategisk rådgivare till enheten för strategiskt ledningsstöd med placering i Stockholm, diarienummer 2018-4913 är tillsatt.

Skrivelsen ska ha inkommit till Säkerhetspolisen senast den 2018-10-22