Säpo

Livvakter

Vi söker livvakter till personskyddsenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018-9320
Sista ansökningsdag: 22 augusti 2018

Se även Rekrytering av livvakter.

Vi söker dig som är polis och vill arbeta med att förebygga och förhindra att skyddspersoner utsätts för våld eller kränkande handling.

Vad gör en livvakt på Säkerhetspolisen?

Rollen som livvakt innebär ett varierat, ansvarsfyllt och intressant polisarbete. En annorlunda vardag med tempoväxlingar i skiftande miljöer inom Sverige och utomlands.

En livvakt är en polis vid personskyddsenheten, som har till uppgift att i första hand förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handling. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Kortfattat kan vi erbjuda dig:

 • Möjlighet att arbeta i unika miljöer
 • Ett varierat arbete med tempoväxlingar
 • Utbildningar av hög kvalitet
 • Kontinuerlig fysisk träning

Din kompetens och dina egenskaper

Vårt uppdrag ställer specifika krav på din sociala, mentala och fysiska förmåga. De utbildningar du får som livvakt håller hög kvalitet och samtliga medarbetare uppmanas och förväntas också ta ett ansvar för sin egen utveckling och sin fysiska hälsa.

När det gäller personliga egenskaper är det viktigt att du kan värdera och bedöma situationer på ett omdömesgillt sätt. Det täta samarbetet med kollegor och skyddspersoner ställer höga krav på din sociala kompetens. Det är också viktigt att du har grundläggande kunskaper om svenskt samhällsskick och utrikespolitiska frågor. Du har fallenhet för skytte, bilkörning, närkamp och taktik. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Polisexamen
 • Arbetat som polis i minst 1,5 år efter examen och genomförd aspirantperiod
 • Anställning vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
 • Godkänd utryckningsförarutbildning/ polistaktisk bilkörning

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet inom olika polisiära operativa verksamhetsområden
 • Annan relevant yrkeslivserfarenhet
 • Erfarenhet av andra kulturer t ex genom uppväxt, arbete/studier eller resor
 • Relevanta specialkunskaper exempelvis skepparexamen, körkort med utökad behörighet eller sjukvårdsutbildning (som ambulansförare, akutsjukvårdare etc)
 • Språkkunskaper utöver engelska

Medicinska och fysiska krav
För tjänsten krävs det att du har:

 • Fullgod syn med eller utan korrigering På grund av tjänstens karaktär är det inte tillåtet att bära glasögon
 • Fullgod hörsel
 • God fysisk kapacitet

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Personskyddsenhetens uppdrag är att arbeta med bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, annan stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

På personskyddsenheten strävar vi aktivt efter en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Våra skyddspersoner rör sig i många olika miljöer och sammanhang. Personskyddsenheten ska säkerställa att de skyddspersoner vi arbetar med känner sig trygga och komfortabla med det livvaktsskydd de har, oavsett situation. För att säkra detta föreligger nu ett verksamhetsbehov av fler kvinnor till personskyddsenheten, därför uppmuntrar vi särskilt dig som är kvinna och polis att söka.

Anställningsvillkor

Grundutbildningen omfattar ca tolv veckor och ingår i en första sex månader lång tidsbegränsad anställning. Därefter kan du erbjudas en längre tidsbegränsad anställning, vanligtvis fem år med möjlighet till ytterligare förlängning. Stationeringsort är Stockholm och den periodplanerade arbetstiden är i normalfallet förlagd till dag- eller kvällstid, måndag till söndag. Inrikes- och utrikesresor förekommer i arbetet.

Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Preliminär kursstart är vecka 14, 2019

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Vill du veta mer om utbildning, anställning, krav mm är du välkommen att besöka vår hemsida www.sakerhetspolisen.se eller ringa rekryteringsgruppen, tfn 010-568 81 80. För information om rekryteringsprocessen, ring HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Polisförbundets representant nås på tfn 010-568 71 29.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Intyg om utförd och godkänd utryckningsförarutbildning/ polistaktisk bilkörning.
 • Försättsblad för ansökan som du finner härPDF (pdf, 570.4 kB)

OBS! Försättsbladet måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas och samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav.

Märk din ansökan med ref. nr 2018-9320, bifoga allt ovan och skicka:

via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Ansökan ska ha kommit in senast den 22 augusti 2018.

Personuppgifterna du angivit i din ansökan behandlar vi enligt EU:s dataskyddsförordning. Vidare information om hur Säkerhetspolisen hanterar personuppgifter i samband med rekrytering finner du härPDF (pdf, 168.3 kB)