Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSignlänk till annan webbplats för att annonsera sina offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling avseende produktionsbyråtjänster med sista anbudsdag 2016-12-05. Handläggning pågår.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling ska ställas i funktionen Frågor och svar i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

  • Säkerhetspolisen har den 20 december 2016 beslutet att tilldela NOKAS Security AB (org. nr. 556256-8138) kontrakt i myndighetens upphandling avseende stationära bevakningstjänster med skyddsvakter runt huvudkontoret i Solna (se beslutsprotokoll över tilldelningsbeslut härtill). Avtalsspärr löper till och med den 3 januari och kontrakt kan tidigast ingås den 4 januari 2017. Klicka här för att läsa beslutsprotokolletPDF (pdf, 296.9 kB).
  • Den 24 januari 2017 tilldelades avrop från statligt ramavtal avseende tryckeritjänster till Stibo Graphic A/S (org. nr 35822720).