Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSignlänk till annan webbplats för att annonsera sina offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

  • ​Upphandling av stationära bevakningstjänster med skyddsvakter till Säkerhetspolisens huvudkontor. Upphandlingen genomförs som ett urvalsförfarande enligt LUFS, sista dag för att inkomma med anbudsansökan är 2017-08-31. Upphandlingen är annonserad via TendSignlänk till annan webbplats.
  • Upphandling av kostymer och rockar. Upphandlingen genomförst som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Sista anbudsdag är 2017-10-03. Upphandlingen är annonserad via TendSignlänk till annan webbplats.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling ska ställas i funktionen Frågor och svar i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

Inga aktuella beslut.