Säpo

Bombdatacenter

Inom Säkerhetspolisen finns det ett bombdatacenter (BDC) som arbetar med inhämtning, analys och delgivning av bombrelaterade händelser i Sverige och utomlands. BDC har i uppdrag att sprida kunskap om händelser, konstruktioner, tillvägagångssätt och metoder till brottsbekämpande myndigheter som har användning av denna information.

De myndigheter och funktioner det handlar om är till exempel:

  • Bombtekniker vid Polismyndigheten
  • Nationellt forensiskt centrum 
  • Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Nationella insatsstyrkan.

Gränsöverskridande verksamhet

Gärningsmän rör sig över landsgränser och gärningsmän i olika länder lär av varandra. Det internationella samarbetet är därför viktigt. Säkerhetspolisen deltar i det internationella nätverket International Bomb Data Center Working Group (IBDCWG). Nätverket består av bombdatacenters från 42 olika länder, bombdatacenters som officiella polisiära myndigheter står bakom. Säkerhetspolisen har också ett samarbete med de amerikanska myndigheterna FBI och ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms), som driver det amerikanska BDC. Det internationella samarbetet handlar till stor del om informationsutbyte.

Uppdaterad: 2012-11-15