Säpo

Tillsatta tjänster

På denna sida meddelar vi om tillsatta tjänster. Meddelanden ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Överklagas beslutet ska detta göras skriftligt.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagningsnämnd (SON), men skickas till:
Säkerhetspolisen, registratorsexpeditionen, Box 123 12, 102 28 Stockholm.
Ange vilket beslut ni överklagar till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Ange också vilken ändring i beslutet ni vill ha.

Enligt nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 2004:1) kommer vi inte återsända dina ansökningshandlingar när överklagningstiden gått ut.

Handlingarna kommer att sparas hos oss i två år och sedan gallras. Vill du då få tillbaka dina ansökningshandlingar måste du särskilt skicka in en skriftlig begäran om detta.

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster:

(Finns inga meddelande här under har överklagningstiden gått ut och meddelandet tagits bort)

 • 2017-05-22
  Sektionschef/gruppchef till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2016-11827, är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-22
  Sektionschef/gruppchef till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm, diarienummer 2016-11878, är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-22
  Sektionschef till enheten för personbaserad inhämtning, med placering i Göteborg, diarienummer 2016-12481, är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-22
  Sektionschef till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Linköping , diarienummer 2016-12478, är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-19
  Gruppchef till IT-drift med placering i Stockholm, diarienummer 2017-4675, är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Följande tjänster är tillsatta:
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Lösningsarkitekt med fokus på infrastruktur till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2016-13218 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Fastighetstekniker till fastighetssektionen med placering i Stockholm, diarienummer 2016-18995 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  IT-tekniker till Helpdesk med placering i Stockholm, diarienummer 2016-12114 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Systemintegrationsutvecklare till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2016-11991 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Systemförvaltare för vårt ärende- och dokumenthanteringssystem till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm, diarienummer 2016-10600 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Läs mer