Säpo

Poliser som livvakter

Vi söker livvakter till personskyddsenheten med placering i Stockholm
Ref nr: 2017-11919
Sista ansökningsdag 23 augusti 2017

Läs även informationen angående livvaktsrekrytering på www.sakerhetspolisen.se/ personskydd/rekrytering

Vi söker dig som är polis och vill arbeta med att förebygga och förhindra att skyddspersoner utsätts för våld eller kränkande handling.

Vad gör en livvakt på Säkerhetspolisen?

Rollen som livvakt innebär ett varierat, ansvarsfyllt och intressant polisarbete. En annorlunda vardag med tempoväxlingar i skiftande miljöer inom Sverige och utomlands.

En livvakt är en polis vid personskyddsenheten, som har till uppgift att i första hand förebygga och förhindra att skyddspersonen utsätts för våld eller kränkande handling. Sker det ändå ett angrepp ska situationen kunna hanteras.

Kortfattat kan vi erbjuda dig:

 • Möjlighet att arbeta i unika miljöer
 • Ett varierat arbete med tempoväxlingar
 • Utbildningar av hög kvalitet
 • Kontinuerlig fysisk träning

Din kompetens och dina egenskaper

Vårt uppdrag ställer specifika krav på din sociala, mentala och fysiska förmåga. De utbildningar du får som livvakt håller hög kvalitet och samtliga medarbetare uppmanas och förväntas också ta ett ansvar för sin egen utveckling och sin fysiska hälsa.

När det gäller personliga egenskaper är det viktigt att du kan värdera och bedöma situationer på ett omdömesgillt sätt. Det täta samarbetet med kollegor och skyddspersoner ställer höga krav på din sociala kompetens. Det är också viktigt att du har grundläggande kunskaper om svenskt samhällsskick och utrikespolitiska frågor. Du har fallenhet för skytte, bilkörning, närkamp och taktik. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Krav
För tjänsen krävs det att du har:

 • Polisexamen
 • Arbetat som polis i minst 1,5 år efter examen och genomförd aspirantperiod
 • Anställning vid Polismyndigheten
 • Godkänd utryckningsförarutbildning/ polistaktisk bilkörning

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet inom olika polisiära operativa verksamhetsområden
 • Annan relevant yrkeslivserfarenhet
 • Erfarenhet av andra kulturer t ex genom uppväxt, arbete/studier eller resor
 • Relevanta specialkunskaper exempelvis skepparexamen, körkort med utökad behörighet eller sjukvårdsutbildning (som ambulansförare, akutsjukvårdare etc)
 • Språkkunskaper utöver engelska

Medicinska och fysiska krav
För tjänsten krävs det att du har:

 • Fullgod syn (1,0 på båda ögonen) med eller utan korrigering (utan korrigering minst 0,7). På grund av tjänstens karaktär är det inte tillåtet att bära glasögon
 • Fullgod hörsel. Kravet är att tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz 
 • God fysisk kapacitet  

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi är dyrgt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Personskyddsenhetens uppdrag är att arbeta med bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, annan stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

På personskyddsenheten strävar vi aktivt efter en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Våra skyddspersoner rör sig i många olika miljöer och sammanhang. Personskyddsenheten ska säkerställa att de skyddspersoner vi arbetar med känner sig trygga och komfortabla med det livvaktsskydd de har, oavsett situation. För att säkra detta föreligger nu ett verksamhetsbehov av fler kvinnor till personskyddsenheten, därför uppmuntrar vi särskilt dig som är kvinna och polis att söka.

Anställningsvillkor

Grundutbildningen omfattar ca tolv veckor och ingår i en första sex månader lång tidsbegränsad anställning. Därefter kan du erbjudas en längre tidsbegränsad anställning, vanligtvis fem år med möjlighet till ytterligare förlängning. Stationeringsort är Stockholm och den periodplanerade arbetstiden är i normalfallet förlagd till dag- eller kvällstid, måndag till söndag. Inrikes- och utrikesresor förekommer i arbetet.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Preliminär kursstart är vecka 12 2018.

Anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säker­hets­klass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet medbestämmelser i säkerhets­skyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Information

Vill du veta mer om utbildning, anställning, krav mm är du välkommen att besöka vår hemsida www.sakerhetspolisen.se eller ringa rekryteringsgruppen, tfn 010-568 81 80. För information om rekryteringsprocessen, ring HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Polisförbundets representant nås på tfn, 010-568 71 29.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska- färdighets- och fysiska test användas som en del i urvalet.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.


I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.


Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Intyg om utförd och godkänd utryckningsförarutbildning/ polistaktisk bilkörning.
 • Ett välliknande foto.
 • Försättsblad för ansökan som du finner härPDF (pdf, 570.5 kB) (sparas om innan det bifogas)

Märk din ansökan med ref. nr 2017-11919, bifoga allt ovan och skicka:

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se (ange livvakt, ref nr 2017-11919 i ämnesraden).

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 23 augusti 2017.