Säpo

Gruppchefer

Vi söker gruppchefer till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm

Ref nr: 2017-3333

Sista ansökningsdag: 28 februari 2017

Säkerhetsunderrättelseavdelningen har till uppdrag att bedriva underrättelsearbete och vidta åtgärder inom ramen för Säkerhetspolisens aktörsuppföljning och taktisk analys inom områdena kontraspionage, författningsskydd och kontraterrorism. Därutöver har avdelningen ett särskilt uppdrag för att samordna Säkerhetspolisens utredningsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära;

 • Leda det löpande underrättelsearbetet genom att fatta operativa beslut i form av exempelvis inriktning av inhämtning eller andra stödjande resurser
 • Fatta beslut i komplexa ärenden där olika typer av risker måste beaktas och välgrundade beslut fattas under tidspress
 • Möta externa och interna chefer med olika perspektiv och uppdrag och bidra till konstruktiva lösningar som gynnar helheten
 • Föra dialog med andra brottsbekämpande myndigheter och samverkande partners
 • Företräda myndigheten som arbetsgivare i förhållande till medarbetare

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära;

 • Ansvar för operativa beslut inom ramen för ansvarsområdet
 • Arbetsgivaransvar
 • Leda och utveckla medarbetarna
 • Företräda enheten internt och myndigheten externt

Uppdrag

 • Leda operativt arbete i specifika ärenden
 • Bygga och leda en effektiv grupp
 • Fånga upp idéer angående hur verksamheten kan utvecklas
 • Bidra till att utveckla samverkan internt och externt genom proaktivt och konstruktivt förhållningssätt där Sveriges säkerhet står i centrum

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Polisexamen eller relevant högskoleexamen
 • Mycket god förmåga att leda underrättelse- och/eller förundersökningsarbete
 • Mycket god förmåga att formulera och följa upp uppdrag
 • Mycket god förmåga att fånga upp idéer om hur verksamheten kan utvecklas
 • Mycket god förmåga att fatta operativa beslut under tidspress
 • Mycket god förmåga att samverka
 • God förmåga att tala engelska
 • Gedigen erfarenhet av underrättelse- och/eller förundersökningsarbete

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbetsledning och arbetsgivaransvar
 • Erfarenhet av nationell och internationell underrättelseverksamhet samt brottsbekämpande verksamhet
 • Hög IT-mognad, vana att arbeta i IT-system och databaser

Egenskaper
Vi förväntar oss att du utövar ett balanserat chefs- och ledarskap vilket betyder att:

 • Du har en god grundtrygghet och stabilitet
 • Du har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Du är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • Du är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Du skapar energi, engagemang och arbetsglädje.
 • Du fokuserar på uppdraget och resultatet utan att göra avkall på dina medarbetares arbetsmiljö.
 • Du utvecklar medarbetare och får dem att växa.
 • Du är tydlig, lyhörd och ställer relevanta krav på dig själv och din omgivning.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid
Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Friskvård och hälsa
Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har egen matsal/cafeteria vid sidan av ett antal restauranger i närheten i Solna.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschefen, tfn 010-568 70 20. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 84 79, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-3333. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.