Säpo

Jobba hos oss

Det är drygt 1 200 personer som arbetar vid Säkerhetspolisen. De arbetar bland annat som analytiker, ekonomer, jurister, översättare, tekniker, livvakter, spanare, utredare, tolkar och administratörer. Cirka 47 procent av medarbetarna är polisutbildade.

Det är svårt att generellt säga vilken utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för att arbeta vid Säkerhetspolisen, då det varierar från befattning till befattning.

Samtliga lediga befattningar läggs ut på vår hemsida. Vi annonserar vid behov även på olika webbsidor och i olika branschtidningar. I annonserna framgår det hur du gör för att ansöka om en ledig befattning.

Av säkerhetsskäl tar Säkerhetspolisen inte emot praktikanter eller studenter som ska skriva uppsats. Och tyvärr har vi inte heller möjlighet att ta emot så kallade spontanansökningar. Det enda sättet att få anställning hos oss är att söka de lediga befattningar som utannonseras på vår hemsida.

Tyvärr medför behovet av sekretess och diskretion att vi inte heller kan ta emot studiebesök, eller i någon större omfattning hjälpa till med underlag till examensarbeten, skolarbeten och liknande.

Svenskt medborgarskap krävs

Du måste vara svensk medborgare för att få anställning vid Säkerhetspolisen. Detta eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.

Ansökningshandlingar skickas inte tillbaka

Enligt föreskrifter från Riksarkivet skickar Säkerhetspolisen inte tillbaka ansökningshandlingar. Vi sparar dessa i två år, sedan gallras de. Vill du ha tillbaka dina ansökningshandlingar måste du skicka en begäran om detta. Det gör du till:

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Anställningsbeslut kan överklagas

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Uppdaterad: 2017-06-30