Säpo

Säkerhetsskyddshandläggare till säkerhetsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-5147 är tillsatt.

Skrivelsen ska ha inkommit till Säkerhetspolisen senast den 2018-10-24