Säpo

Specialist inom säkerhetsskydd till säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-25793 är tillsatt.

Skrivelsen ska ha inkommit till Säkerhetspolisen senast den 2018-10-22