Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2018-09-21
  Avbrytande av tillsättningsförfarande

  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Vakthavande befäl till ledningscentralen med placering i Stockholm, diarienummer 2018-6665 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Verksamhetscontrollers till staberna med placering i Stockholm, diarienummer 2017-27415 är tillsatt.
  Läs mer