Säpo

Tillsatta tjänster

På denna sida meddelar vi om tillsatta tjänster. Meddelanden ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.
Överklagas beslutet ska detta göras skriftligt.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagningsnämnd (SON), men skickas till:
Säkerhetspolisen, registratorsexpeditionen, Box 123 12, 102 28 Stockholm.
Ange vilket beslut ni överklagar till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Ange också vilken ändring i beslutet ni vill ha.

Enligt nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 2004:1) kommer vi inte återsända dina ansökningshandlingar när överklagningstiden gått ut.

Handlingarna kommer att sparas hos oss i två år och sedan gallras. Vill du då få tillbaka dina ansökningshandlingar måste du särskilt skicka in en skriftlig begäran om detta.

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster:

(Finns inga meddelande här under har överklagningstiden gått ut och meddelandet tagits bort)

 • 2018-05-15
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande
  externt utlysta tjänster:

  Läs mer
 • 2018-05-09
  Operativ handläggare till Säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2017-19737 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Förvaltningsledare till Teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-6517 är tillsatt. Systemförvaltare till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21485 är tillsatt. Administratörer till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm, diarienummer 2017-13377 är tillsatt. Utbildningssamordnare till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-25716 är tillsatt Sektionschef till enheten för grunbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21378 är tillsatt. Gruppchef till Teknikenheten inom området för lås och larm med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21143 är tillsatt. Administratörer till HR-enheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-25498 är tillsatt. Verksamhetscontroller till Generaldirektörens stab med placering i Stockholm, diarienummer 2017-2170 är tillsatt. Fastighetstekniker till Fastighets- och serviceenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-27491 är tillsatt. Säkerhetsloggsanalytiker till enheten för Intern säkerhet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-25878, rekryteringsprocessen avbruten Kvalificerade verksjurister till Rättsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-26976 är tillsatt. Gruppchef till Säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-2035 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Enhetschef till stabsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-3068 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Verksamhetsutvecklare till stabsenheten på säkerhetsavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21852 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  IT-tekniker till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-24867 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Löneadministratör till HR-enheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-11544 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Handläggare till enheten för grundbearbetning- och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-10739 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Servicemedarbetare till fastighets- och serviceenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-27467 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Pressekreterare till kommunikationsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-182 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Kommunikationsstrateg till kommunikationsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-181 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Sektionschef till Utbildningscentrum vid HR-enheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-26031 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Psykolog till HR--enheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-24508 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Verksamhetsutvecklare till kompetenscentrum med placering i Stockholm, diarienummer 2017-23850 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Gruppchef till systemförvaltningsgruppen på enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21381 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Nätverksspecialist till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-934 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Biträdande enhetschef till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm, diarienummer 2017-21376 är tillsatt.

  Läs mer
 • 2018-05-03
  Business Controller till ekonomienheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-23193 är tillsatt.
  Läs mer