Säpo

Gruppchef

Vi söker gruppchef till spaningsenhetens verksamhetsutvecklingssektion – VUS, med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018-6732
Sista ansökningsdag: 30 april 2018

Vill du vara med att leda utvecklingen vid Säkerhetspolisens spaningsenhet? Vi söker dig som självständigt kan arbetsleda personal med en helhetssyn på enhetens uppdrag.

Vad gör en gruppchef vid spaningsenhetens VUS?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära;

 • att ha arbetsgivaransvar för medarbetarna i gruppen
 • resursplanering
 • leda metodutveckling, utbildning och verksamhetsstöd kopplat till enhetens verksamhet
 • uppföljning av verksamheten mot satta mål
 • att vid behov förstärka ledningsfunktionerna i den minutoperativa verksamheten

Uppdrag

Som gruppchef vid VUS-sektionen arbetsleder du delar av utvecklingsarbetet inom enheten. I detta uppdrag ingår utveckling av såsom enhetens tekniska förmåga och spanmetodik men att även leda och följa upp processrelaterat arbete.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav

För tjänsten krävs att du har:

 • polisexamen och/eller annan relevant högskoleutbildning.
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal och skrift
 • körkort, behörighet B

Meriterande

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av arbetsledning på direkt nivå
 • erfarenhet av Säkerhetspolisens fältoperativa verksamhet
 • erfarenhet av Säkerhetspolisens spaningsverksamhet
 • erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
 • väl förtrogen med att använda olika ITK-system

Egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är en god ledare
 • har god förmåga att självständigt leda personal utifrån verksamhetsplan och andra styrmekanismer
 • har en helhetssyn och förmåga att leda och styra utifrån organisationens totala behov
 • är utvecklingsorienterad
 • har god förmåga att samverka internt och externt

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
Spaningsenheten är resurs- och metodcentrum för fysisk och teknisk spaning och underrättelseinhämtning i särskilt känsliga miljöer och utför sådan inhämtning på uppdrag. Enheten ansvarar även för myndighetens ledningscentral.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Preliminär anställningsstart är vecka 45, 2018

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 82 61. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-6732. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 30 april 2018.