Säpo

Vakthavande befäl

Vi söker vakthavande befäl till ledningscentralen med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018- 6665
Sista ansökningsdag: 25 april 2018

Vill du vara med och leda Säkerhetspolisens arbete? Vi söker dig som är handlingskraftig och som är beredd att ta ansvar för arbetet i vår ledningscentral.

Vad gör ett vakthavande befäl på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • arbetsleder personalen i ledningscentralen
 • ansvarar för initial hantering av oförutsedda händelser
 • ansvarar för övervakning och ledning av pågående fältoperativ verksamhet
 • ansvarar för olika säkerhets- och beredskapsfrågor
 • utgör en central kontaktyta mot samverkande myndigheter, allmänhet och media

Uppdrag

Säkerhetspolisens ledningscentral är verksam dygnet runt. Som vakthavande befäl skall du ha en helhetsbild av vad som pågår vid Säkerhetspolisen och du skall initiera nödvändiga åtgärder till stöd för myndighetens planerade verksamhet. Likaså skall du vara beredda att initiera nödvändiga åtgärder för att hantera oförutsedda händelser. I ledningscentralen tjänstgör ett antal olika funktioner och centralen utgör både en intern och extern kontaktyta. Det ställs därför stora krav på vakthavande befälets förmåga att leda, samarbeta och skapa ett gott arbetsklimat.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • polisexamen
 • god förmåga att kommunicera i tal och skrift, såväl på svenska som engelska, samt kan anpassa kommunikationen till mottagaren
 • erfarenhet av arbetsledning och minutoperativt beslutsfattande i polisoperativ, eller motsvarande, verksamhet
 • väl förtrogen med att använda olika ITK-system
 • Körkort, behörighet B

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • god kännedom om Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhet
 • erfarenhet av arbete på en lednings- eller kommunikationscentral
 • erfarenhet av stabsarbete och/eller ledning av polisiära särskilda händelser
 • god omvärldskunskap i frågor som berör Säkerhetspolisens uppdrag
 • språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • har god förmåga att hantera hastigt uppkomna situationer och behålla fokus under stundtals pressande förhållanden
 • är en god ledare
 • har god samarbetsförmåga
 • är noggrann och serviceinriktad
 • kan beakta ett helhetsperspektiv i lösandet av enskilda arbetsuppgifter
 • är initiativrik och handlingskraftig

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Preliminär anställningsstart är vecka 45, 2018

Arbetstid

Listplanerad arbetstid

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 77 93. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018- 6665. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 25 april 2018