Säpo

Handläggare

Vi söker handläggare till enheten för personbaserad inhämtning med placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping, Örebro och Uppsala.
Ref nr: 2018-6428
Sista ansökningsdag: 24 april 2018

Är du duktig på att på att knyta kontakter och är du social? Vi söker dig som har erfarenhet av att inhämta information från personbaserade källor och som har intresse för inhämtning och samverkan.

Vad gör en handläggare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • samverkar med andra myndigheter
 • genomför samtal med för Säkerhetspolisen intressanta aktörer. Samtalen genomförs dels efter uppdragsbeställningar från verksamhetsområdenas arbetsgrupper och dels som en del i den öppna strategiska kontaktverksamheten som bedrivs regionalt.
 • genomför presentationer eller föreläsningar

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • relevant högskoleutbildning eller polisexamen
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
 • svenskt körkort för bil

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • allmän bred IT-kunskap
 • goda kunskaper om underrättelseverksamhet
 • god kunskap om säkerhetsskyddsarbete och erfarenhet av att arbeta med riskanalyser
 • god kunskap om Säkerhetspolisens arbete och arbetsmetoder

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • förmåga att ta egna initiativ och självständigt göra bedömningar
 • hög grad av ansvarstagande och struktur
 • god förmåga att hantera stora mängder information och kunna urskilja det väsentligaste
 • noggrann när det gäller detaljer och samtidigt har förmåga att se sammanhang
 • god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • förmåga att kunna samtala och interagera med människor från andra kulturer
 • bra på att samverka och är prestigelös

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
Personbaserad inhämtning (PBI) ligger organisatoriskt under Inhämtningsavdelningen. Enheten arbetar med två typer av uppdrag: inhämtningsuppdrag och åtgärdsuppdrag. Verksamheten består av den regionala verksamheten (sektioner) och finns på sju olika platser i landet. Verksamheten består framför allt av inhämtning, men också av reducerande åtgärder.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Preliminär anställningsstart är vecka 45, 2018

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten kan det förekomma beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som handläggare inom våra verksamhetsområden. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chefer,

Stockholm, 010-568 79 15
Göteborg, 010-568 85 93
Malmö, 010-568 76 17
Umeå, 010-568 94 66
Linköping, 010-568 91 16
Örebro 010-568 90 10
Uppsala 010-568 9313

För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-6428. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 24 april 2018