Säpo

Sektionschef

Vi söker sektionschef till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-21378
Sista ansökningsdag: 15 februari 2018

Är du lösningsorienterad, kan hitta sätt att lösa dagens problem och utmaningar på nytt sätt samtidigt som du är noggrann och strukturerad – då ska du söka det här jobbet!

Enheten för grundbearbetning och informationskvalitet är placerad på avdelningen för informationshantering och utvecklingssamordning och ansvarar för myndighetens operativa informationsflöde. Det innebär att tillgängliggöra relevant operativ information i en optimal struktur och säkerställa att informationen som tillgängliggörs får behandlas av myndigheten inom ramen för rådande lagar och förordningar.

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Att leda chefer och medarbetare mot önskat resultat och bidra till en utvecklingsorienterad miljö
 • Att säkerställa uppföljning och metodutveckling samt kompetensutveckling och arbetsmiljön för cheferna och medarbetarna inom enheten

Utöver detta ska sektionschefen vara beredd att ta på sig ytterligare myndighetsövergripande uppdrag såsom projektdeltagare och företrädare för myndigheten i samverkan med andra myndigheter och aktörer

Uppdrag

Enheten för grundbearbetning och informationskvalitet är en central del i den totala hanteringen av underrättelseinformation. Som sektionschef kommer du på en indirekt nivå leda och utveckla grundbearbetningen så att rätt underrättelseinformation, på rätt sätt i rätt tid tillgängliggörs för en ökad operativ förmåga. Tillsammans med enhetens ledningsgrupp och medarbetare kommer du arbeta för att utveckla enhetens kapacitet för att möta dagens och morgondagens utmaningar i en ständigt ökande informationsmängd.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Relevant examen eller akademisk utbildning
 • Chef och/eller ledarerfarenhet
 • God kännedom om Säkerhetspolisens arbete
 • God kännedom om personuppgiftbehandling
 • Erfarenhet av grundbearbetning och underrättelsearbete
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att leda verksamhet som hanterar stora informationsflöden
 • Erfarenhet av arbete som underrättelsehandläggare eller analytiker
 • Erfarenhet av processtyrning
 • Erfarenhet av projektstyrning
 • Erfarenhet av förändringsledning

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Är mål- och resultatorienterad och levererar enhetens resultat med hänsyn taget till helheten i myndigheten. Har mod och integritet att fatta komplexa beslut, ibland under tidspress.
 • Är utvecklingsorienterad och arbetar med förbättringar för att öka effektiviteten i verksamheten
 • Är flexibel och kan växla tempo mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Har balans mellan att vara noggrann och övergripande
 • Har god samarbetsförmåga, god kontaktförmåga och bygger nätverk
 • Har ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarnas resultat och får andra att utvecklas och växa
 • Har god förmåga att kommunicera och ser återkopplingen som en naturlig del i ledarskapet.

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om avdelningen
Avdelningen Information och utveckling ansvarar för två delprocesser i kärnprocessen, ta emot och fördela information samt grundbearbeta information. Dessutom har avdelningen det övergripande ansvaret för att samordna myndighetens utveckling. Merparten av myndighetens tekniska system för att hantera information ligger inom ramen för avdelningens ansvar.

Om enheten
Enheten för grundbearbetning och informationskvalitet tillhör avdelningen för information och utveckling. Uppdraget för enheten är att grundbearbeta och tillgängliggöra relevant operativ information i en optimal struktur och säkerställa att den får behandlas av myndigheten inom ramen för rådande lagar och förordningar. På enheten finns även ett systemägarskap och en systemförvaltning för myndighetens informationshantering. Utifrån uppdraget är enheten organiserad i två delar där grundbearbetningen utgör den största delen och leds av en sektionschef och gruppchefer. Den andra delen består av en systemförvaltningsgrupp och en informationskvalitetsgrupp och leds av gruppchefer som är underordnad den biträdande enhetschefen.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschef, tfn 010-568 77 66. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-21378. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 15 februari 2018.