Säpo

Arkivarie

Vi söker arkivarie till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017- 27190
Sista ansökningsdag: 15 februari 2018

Är du arkivarie? Vi söker dig som tycker om struktur och ordning och att tillsammans med kollegor driva utvecklingsfrågor. Du kommer att göra en viktig insats för att säkerställa att Säkerhetspolisens allmänna handlingar hanteras korrekt och effektivt.

Vad gör en arkivarie på Säkerhetspolisen?

Arkivarietjänsten är en expertfunktion och dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • Ingår i en arbetsgrupp med ansvar för den dagliga arkivhanteringen, vilket innefattar både elektronisk dokumenthantering och det fysiska arkivet.
 • Ger stöd och utbildning till Säkerhetspolisens medarbetare i förvaltningsfrågor som rör arkiv- och dokument hantering.
 • Är med och utformar strategier för en hållbar och långsiktig elektronisk informationsförvaltning utifrån gällande regelverk.
 • Agerar kravställare i utvecklingsprojekt som rör informationshantering och bidrar med specialistkunskap om de författningar som reglerar hanteringen av allmänna handlingar.
 • Är delaktig i införandet av ett system för långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar samt implementering av verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta både arbetsgruppens gemensamma uppgifter och egna uppdrag och ansvarsområden.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav

För tjänsten krävs att du har:

 • Relevant akademisk examen där arkivvetenskap 60 högskolepoäng (nya poängsystemet) ingår.
 • Aktuell erfarenhet av ordnande och förtecknande av arkiv
 • Goda kunskaper om regelverket kring registerfrågor, offentlighet och sekretess
 • Erfarenhet av arbete med elektronisk dokumenthantering

Meriterande

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete som arkivarie i offentlig förvaltning
 • Erfarenhet av utåtriktat arbete med utbildning och informationsspridning
 • Erfarenhet från annan brottsbekämpande eller rättsvårdande verksamhet
 • God kunskap om aktuella standarder avseende elektronisk dokumenthantering
 • Erfarenhet av att utreda frågor om bevarande och gallring i befintliga IT-system

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Har högt säkerhetsmedvetande och stor förståelse för sekretessfrågor
 • Har en god förmåga att arbeta självständigt utifrån givna uppdrag
 • Är drivande, engagerad och nyfiken på att hitta nya lösningar
 • Har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i grupp
 • Är noggrann, ansvarstagande och prestigelös
 • Har en förmåga att snabbt förstå sammanhang i olika verksamheter och tänka helhet och system
 • Har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Tjänsten är placerad inom gruppen för informationsförvaltning, på Säkerhetspolisens enhet för mottagning och delgivning.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid

Arbetet bedrivs i huvudsak under kontorstid men tjänstgöring utanför kontorstid kan förekomma i särskilda fall.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 71 20 (kan ej nås under vecka 5). För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017- 27190. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 15 februari 2018.