Säpo

Dataanalytiker

Vi söker dataanalytiker till enheten för teknisk inhämtning och analys med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-26790
Sista ansökningsdag: 24 januari 2018

Vi söker dig som brinner för att utvinna information och kunskap ur komplexa datamängder och har ett starkt intresse för underrättelseverksamhet och brottsbekämpning.

Vad gör en dataanalytiker på Säkerhetspolisen?

På ett övergripande plan har dataanalytiker på Säkerhetspolisen flera uppgifter.

 • att bedöma hot mot eller sårbarheter i skyddsvärda resurser.
 • att stödja arbetet med att inrikta Säkerhetspolisens operativa arbete.
 • att hitta nya samband eller infallsvinklar i specifika ärenden.
 • att utveckla metoder för ovan beskrivna uppgifter.

Att delge bedömningar och analyser internt och externt är också centrala arbetsuppgifter för en dataanalytiker på Säkerhetspolisen.

I den specifika rollen som dataanalytiker arbetar du dessutom med att analysera stora och komplexa datamängder. Din uppgift är att med datavetenskapliga metoder extrahera information ur data, data som kan vara strukturerad såväl som ostrukturerad. Information visualiseras och presenteras på ett tydligt sätt för att kunna ligga till grund för beslut och åtgärder från andra funktioner på Säkerhetspolisen.

Eftersom variation och nya frågeställningar är vardag i arbetet krävs det att arbetssätt, metoder och verktyg ständigt utvecklas. Som dataanalytiker har du tillgång till myndighetens gemensamma system, samt möjlighet att utveckla egna analysverktyg. En del av arbetstiden kommer därför att upptas av utvecklingsarbete.

Erfarenhet och kompetens

Krav
För tjänsten krävs att du:

 • har akademisk examen, polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • har kunskap om bearbetning, analys och visualisering av information i IT-miljö och förstår hur informationen ska struktureras för att möjliggöra analys.
 • har ett stort intresse för datadrivna analyser. 
 • har god kommunikationsförmåga och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på ett mottagarvänligt sätt.
 • har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.
 • har erfarenhet av programmering i ett eller flera språk, t ex Python, R, Java eller SQL

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet från systemutveckling, maskininlärning, algoritmutveckling, visualisering av data, analys av geodata eller kunskap om statistiska metoder.

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är kreativt lagd och inte är rädd för att utnyttja din innovativa förmåga för att lösa svåra och tidskritiska analysuppgifter.
 • har hög integritet i ditt analytiska arbete och samtidigt är prestigelös, då detta är en förutsättning för det gemensamma analysarbetet i gruppen.
 • är initiativrik, lyhörd och har den noggrannhet som krävs för att arbeta under eget ansvar men med tydlig inriktning och deadline.
 • tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan framföra och ta emot konstruktiv kritik på ett sätt som gynnar helheten. Utöver detta har du en god förmåga att initiera och upprätthålla kontakter både internt och externt.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Den rekryterande gruppen arbetar med tolkning och analys av stora och komplexa datamängder. Vår uppgift är att med vetenskapliga och tekniska metoder läsa ut information och dra slutsatser från både strukturerad och ostrukturerad data.

Gruppen arbetar som en del av enheten för teknisk inhämtning och analys, där vi har ett nära samarbete med övriga grupper och beställare. Vi levererar analyser till hela myndigheten, både i pågående ärenden och i mer långsiktiga projekt.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 40, 2018

Arbetstid

I första hand dagtid men arbete utanför kontorstid samt beredskapsperioder kan förekomma.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som dataanalytiker. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 72 23. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan


Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-26790. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 24 januari 2018.