Säpo

Utbildningssamordnare

Vi söker utbildningssamordnare till enheten för grundbearbetning och informationskvalitet med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-25716
Sista ansökningsdag: 22 januari 2018

Vi söker nu efter dig som trivs med pedagogiskt arbete på IT-området och vill bidra till att stärka förmågan till kompetensutveckling inom de IT-system som används för bearbetning och analys av underrättelser.

Vad gör en utbildningssamordnare på Säkerhetspolisen?

Underrättelsearbetet bedrivs i större utsträckning än någonsin med stöd av kraftfulla IT-system för bearbetning och analys av information. IT-systemen ifråga används dagligen av myndighetens kärnverksamhet. För att medarbetarna ska kunna utnyttja dessa IT-systems potential fullt ut krävs ett gediget utbildningsprogram som spänner över allt ifrån grundutbildningar av nyanställda till specialutbildningar inom exempelvis bearbetning eller analys. Enheten för grundbearbetning och informationskvalitet har huvudansvaret för IT-systemen för bearbetning och analys av underrättelser och är för närvarande i ett skede där vi ser ett behov av att stärka befintlig utbildningsorganisation. Vi tror att en utbildningssamordnare utvecklar befintlig utbildningsorganisation genom att förbättra systematiken kring lärandet och tillsammans med den övriga verksamheten etablerar en robust struktur för utbildning och lärande på IT-området.

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • Är kursansvarig för vissa utbildningar
 • Kvalitetssäkrar kursdesign och pedagogiskt upplägg
 • Skapar utbildningsmaterial
 • Bedömer och återkopplar resultat i utbildningar
 • Utvärderar och vidareutvecklar genomförda utbildningar
 • Deltar i arbete med inventering av kompetensutvecklingsbehov
 • Leder och koordinerar ett nätverk av utbildare placerade i kärnverksamheten
 • Samverkar med nationella och internationella partners i utbildningsfrågor på IT-området

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Högskoleutbildning inom IT, datavetenskap, systemvetenskap, pedagogik, didaktik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
 • Arbetslivserfarenhet inom området kompetensutveckling och utbildning, exempelvis IT-pedagog
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet av utbildningsplanering och av att ha utformat utbildningsmaterial
 • Erfarenhet av att arbeta med relationsdatabaser
 • Erfarenhet av produktion av e-utbildningar
 • Utbildning i pedagogik avseende vuxnas lärande

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Är prestigelös har en mycket god samarbetsförmåga, är tydlig och pedagogisk i din kommunikation
 • Är engagerad, drivande, tar ansvar för ditt arbete och kan omsätta det operativt
 • Har god förmåga att prioritera, även under hög arbetsbelastning
 • Du är kreativ, flexibel och förändringsbenägen, kan snabbt byta fokus och arbeta med flera uppdrag parallellt
 • Du har förmåga att hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv, t.ex. effektivitet, rättssäkerhet, etik, integritet m.m.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten

Enheten för grundbearbetning och informationskvalitet är placerad på avdelningen för information och utveckling. Den har till viss del verksamhetsansvar och är till viss del metod-, resurs- och kompetenscentrum för verksamhet som bedrivs i operativa verksamhetsområden.

Enheten ansvarar för att inkomna operativa handlingar kan göras bearbetningsbara i myndighetens IT-system. Därutöver ska enheten säkerställa att information behandlas inom ramen för rådande lagar och förordningar. Enheten ansvarar vidare för förvaltning och utveckling av dessa IT-system.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är maj 2018

Arbetstid

Kontorsarbetstid med flextid. Arbete utanför kontorstid samt beredskapsperioder kan förekomma.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 75 06 För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-25716. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 22 januari 2018.