Säpo

Sektionschef

Vi söker sektionschef till Utbildningscentrum vid HR-enheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-26031

Sista ansökningsdag: 15 december 2017

Säkerhetspolisen utvecklar sin systematik av lärande, kompetensutveckling och formell utbildning. Utbildningsfunktionen på HR kommer 2018 att bli ett Utbildningscentrum med ansvar för myndighetens utbildningar. Utbildningscentrum är en sektion bestående av ett par grupper. Därför söker vi nu en sektionschef.

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Ansvara för att utveckla och säkerställa kompetens- och utbildningsverksamheten inom Säkerhetspolisen
 • Att tillsammans med verksamheten identifiera utbildningsbehov och ta fram kompetensutvecklings- och utbildningsaktiviteter
 • Företräda myndigheten i utbildningsfrågor i förhållande till andra myndigheter.
 • Inledningsvis integrera redan befintliga utbildningar i Utbildningscentrums verksamhet
 • I vissa fall upphandla underleverantörer
 • Arbetsgivar- och arbetsledande ansvar för medarbetarna
 • I enhetens ledningsgrupp verka för att enheten utvecklas i enlighet med myndighetens övergripande mål

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Relevant akademisk utbildning, polisexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för tjänsten
 • Ledar- och chefserfarenhet
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenheter av förändringsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling/utbildning i ett större sammanhang
 • Vana av projektledning
 • God kännedom om Säkerhetspolisens arbete
 • Erfarenhet från arbete i statlig verksamhet

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Som person är du driven och förtroendeingivande
 • Förmåga att verka utifrån ett helhetsperspektiv
 • God organisationsförmåga
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • God förståelse för och nyfikenhet på verksamheten och dess behov
 • Integritet och mod att fatta beslut
 • Förmåga att prioritera utifrån verksamhetens bästa och vad situationen kräver
 • Vara tydlig med förväntningar och följa upp resultat
 • Bra på att bygga relationer och marknadsföra din verksamhet

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
HR-enheten planerar, samordnar, utvecklar och följer upp myndighetens arbetsgivarpolitik genom att bistå verksamheten med strategiska verktyg och stöd inom arbetsmiljö, chef- & ledarskap, arbetsrätt och anställningsvillkor, kompetensförsörjning och organisation.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschefen Ylva Navér tfn 010-568 70 43. För information om rekryteringsprocessen, HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-26031 . Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 15 december 2017.