Säpo

Biträdande enhetschef 

Vi söker biträdande enhetschef till spaningsenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-22806
Sista ansökningsdag: 27 november 2017

Vi söker en biträdande enhetschef som kan utveckla verksamheten vid säkerhetspolisens ledningscentral och öka myndighetens minutoperativa ledningsförmåga.

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Biträda enhetschefen i dennes uppdrag
 • Leda och utveckla Säkerhetspolisens ledningscentral
 • Direkt chef över ledningscentralens gruppchefer
 • Systemägare för vissa myndighetsgemensamma tekniska system
 • Biträdande enhetschefen sitter i enhetens ledningsgrupp och har ett ansvar att utveckla hela enheten och avdelningen i den riktning myndighetsledningen slagit fast

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Polisexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning
 • Gedigen chefserfarenhet
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Mycket god kunskap om Säkerhetspolisens uppdrag och operativa verksamhet
 • God kunskap om ledningscentraler
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
 • God förmåga att kommunicera muntligt på engelska

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • God kunskap om fysisk spaning
 • God kunskap om operativ teknik och kommunikationssystem
 • Erfarenhet av systemförvaltning
 • God kunskap om underrättelseverksamhet
 • Erfarenhet av indirekt ledarskap
 • Erfarenhet av internationellt samarbete

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Har initiativförmåga och engagemang
 • Har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Genuint intresse och förmåga för utvecklingsarbete
 • Förmåga att identifiera vad som ska prioriteras och fatta beslut under tidspress
 • Känner dig trygg i dig själv och är prestigelös

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten

Spaningsenheten bedriver verksamhet på flera ställen i landet. Enheten har metodansvar för fysisk spaning och den teknik som stödjer detta arbete, samt ansvar för att på uppdrag av den operativa ledningen bedriva fysisk och spaning och därtill kopplade arbetsuppgifter. Vidare har enheten ansvar för Säkerhetspolisens ledningscentral.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är april 2018

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 76 20. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-22806. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 27 november 2017.