Säpo

Grov organiserad brottslighet

Sedan 2008 har Säkerhetspolisen ett särskilt upp­drag att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på grundläggande demokratiska funk­tioner.

För aktörer inom den grova organiserade brottsligheten är otillåten påverkan ett medel för att fortsätta eller expandera sin kriminella verksamhet för att tjäna pengar, erhålla status eller upprätthålla sin kriminella livsstil. De samhällsfunktioner som är mest utsatta är de som direkt påverkar den kriminella verksamheten, till exempel Polismyndigheten.

Den otillåtna påverkan sker främst i form av hot och trakasserier, men korruption är också en relativt vanlig företeelse. Det kan till exempel handla om information som gör att de kriminella kan vidta vissa åtgärder för att undvika lagföring eller fällande domar. Våld är ovanligt. Det våld som sker riktas främst mot egendom i form av skadegörelser, inte mot personer.