Säpo

Extremistmiljöerna

För extremistmiljöerna handlar det om att förändra samhället och göra det bättre för dem som de anser ska ingå i den gemenskap som aktörerna konstruerar. De menar att det inte går att förändra samhället genom det demokratiska systemet.

För det krävs andra mer direkta och radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är också anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna. För oss handlar det om brottsligheten, alltså om de extrema metoder som aktörerna använder sig av, inte om ideologier, åsikter eller vilken av extremistmiljöerna som är värst. Att begå brott eller använda våld är inte acceptabelt, vilket syfte det än sägs ha.

För att förtydliga att det är brotten som står i fokus för Säkerhetspolisen använder vi begreppen vit makt-miljön och den autonoma miljön när vi beskriver de två extremistmiljöer som vårt arbete koncentrerats till de senaste åren.