Säpo

Författningsskydd

Säkerhetspolisens författningsskydd arbetar med att förebygga och förhindra brott som hotar våra grundläggande demokratiska funktioner, och där aktören drivs av en politisk övertygelse. Det kan handla om personer, grupper eller organisationer som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället.

Säkerhetspolisen ska förebygga och förhindra ideologiskt motiverade brott som utgör ett säkerhetshot eller som hotar våra grundläggande demokratiska funktioner oavsett om de bakomliggande orsakerna är religiösa eller politiska. Inom författningsskyddet handlar det i första hand om personer, grupper och organisationer som drivs av en politisk övertygelse, som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället. Terroristattentat är den grövsta formen av politiskt motiverat våld.

Vårt uppdrag gäller den systematiska brottsligheten som till exempel riktas mot förtroendevalda eller myndighetsföreträdare när de utför sitt uppdrag, alltså brott som begås med anledning av den funktion de har i samhället.

För att bedöma utvecklingen av hoten behöver vi så mycket information som möjligt. Det krävs alltså en bred samverkan för att motverka politiskt motiverade brott. Genom att dela med oss av den kunskap vi har till andra myndigheter och samhällsaktörer, kan de tidigt upptäcka och reagera på olika företeelser som indikerar en avsikt att begå brott. Samverkan sker framförallt med Polismyndigheten, som verkar där brotten begås och där gärningspersonerna finns. Långsiktigt samverkar vi också med olika intresseorganisationer, forskare och företrädare för de grupper och funktioner som utsätts för politiskt motiverade brott.